Фінансова звітність та інформація про Товариство

  • Звіт з управління за 2019 рік
  • Фінансова звітність згідно з МСФЗ
  • Аудиторський висновок за 2019 рік
  • Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (виправлена)
  • Перелік виправлень, які містяться у річному звіті емітента за 2018 рік
  • Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

© 2021 АТ "БІОЛІК"