АО "БИОЛЕК"

 
Начало   Вакансии   Новости    Каталог продукции   Контакты   О нас   Фармаконадзор  
 
История АО "БИОЛЕК"              Направление деятельности             Кадровая политика             Миссия             Акционерам
Начало:
Особлива інформація емітента (структура власності)
2019.12.10
Суттєві події
2019.12.10
РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» №2/2019 від 28.11.2019 року
2019.11.29
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (зміна посадових осіб емітента)
2019.11.29
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента про зміту типу товариства
2019.11.29
Перелік виправлень, які містяться у річному звіті емітента за 2018 рік
2019.10.30
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (виправлена)
2019.10.30
Повідомлення про виявлення недостовірної та розкриття виправленої інформації
2019.10.30
ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення недостовірної Інформації
2019.05.30
Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік
2019.04.24
Повідомлення про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»
2019.04.24
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Наглядова рада)
2019.04.19
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
2019.04.19
Реєстр власників іменних цінних паперів
2019.04.19
РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» №1/2019 від 18.04.2019 року
2019.04.18
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
2019.04.01
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2019 році
2019.03.18
Цифрова печатка для перевірки цифрового підпису
2019.03.18
ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК", ідентифікаційний код юридичної особи 01973452, місцезнаходження: 61070, Харківська обл., місто Харків, ПОМІРКИ
2019.02.26
Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
2019.01.18
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
2019.01.18
Календарний план розміщення інформації на 2019 рік
2019.01.14
Документ, що містить висновок щодо реалізації положень пункту 9 частини п'ятої статті 65-1 Закону України “Про акціонерні товариства” включно з оцінкою впливу оферти на інтереси товариства
2018.12.27
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
2018.12.20
ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ для всіх акціонерів - власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" (ідентифікаційний код 01973452) про придбання належних їм акцій (оферта)
2018.12.19
Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміну складу посадових осіб емітента
2018.12.10
Повідомлення про укладення договору з придбання пакета акцій ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" (ідентифікаційний код 01973452)
2018.12.07
Повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" (ідентифікаційний код 01973452)
2018.12.07
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
2018.12.07
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
2018.12.07
Повідомлення про відчуження значного пакета акцій публічного акціонерного товариства
2018.11.16
Повідомлення про набуття значного пакета акцій публічного акціонерного товариства
2018.11.16
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК № 8 від 27.04.2018р
2018.05.07
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», ЩО ВІДБУЛИСЯ 27 КВІТНЯ 2018 РОКУ
2018.05.03
Інформація Товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства
2018.05.03
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Наглядова рада, Ревізійна комісія)
2018.04.27
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
2018.04.26
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
2018.04.17
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
2018.03.27
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
2018.03.23
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2018 році
2018.03.19
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента. Ревізійна комісія
2018.02.05
Щодо інформації про акціонерів, які володіють 5% та більше відсотками статутного капіталу емітента
2017.11.28
Інформація Товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства
2017.05.15
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
2017.05.04
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
2017.05.04
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК № 7 від 28.04.2017р
2017.05.04
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», ЩО ВІДБУЛИСЯ 28 КВІТНЯ 2017 РОКУ
2017.05.04
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
2017.04.28
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
2017.03.27
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2017 році
2017.03.21
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
2016.04.25
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
2016.04.04
Інформація Товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства
2016.04.01
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
2016.03.29
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», ЩО ВІДБУЛИСЯ 28 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ
2016.03.29
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" №6 від 28.03.2016р
2016.03.29
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
2016.03.15
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
2016.03.15
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2016 році.
2016.02.15
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
2015.12.15
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
2015.04.28
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" №5 від 20.04.2015р.
2015.04.22
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», що відбулися 20 квітня 2015р.
2015.04.21
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Правління)
2015.04.02
Фінансова звітність згідно з МСФЗ разом зі Звітом незалежних аудиторів (Аудиторським висновком) за 2014 рік
2015.03.31
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2015 році.
2015.03.02
Список афілійованих осіб ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК
2015.03.02
Інформація Товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства
2015.03.01
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.
2014.04.24
Річна інформація емітента за 2013 рік (додаток 44 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів)
2014.04.23
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», що відбулися 18 квітня 2014р.
2014.04.23
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (Правління) 2014
2014.04.01
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2014 році.
2014.02.28
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (правління).
2013.10.28
Повідомлення про зміну власників, яким належить 10 і більш відсотків голосуючих акцій
2013.06.05
Повідомлення про зміну власників, яким належить 10 і більш відсотків голосуючих акцій
2013.05.29
Повідомлення про зміну власників, яким належить 10 і більш відсотків голосуючих акцій
2013.05.22
Річна інформація емітента за 2012 рік (додаток 43 до положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів)
2013.04.25
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
2013.04.25
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», що відбулися 5 квітня 2013р.
2013.04.09
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 05.04.2013р
2013.04.08
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2013 році.
2013.02.26
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
2013.02.20
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
2013.02.13
Повідомлення про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
2013.02.06
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (правління)
2012.10.29
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік.
2012.04.26
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», відбулись 06.04.2012 року
2012.04.09
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
2012.02.29
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
2012.01.05
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
2011.11.09
Сообщение о возникновении особенной информации об эмитенте
2011.10.20
Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів
2011.08.11
Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік
2011.05.30
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - Правління
2011.05.10
Річна інформація емітента за 2010 рік (додаток 43 до положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів)
2011.04.28
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
2011.03.30