ПАО "ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК"

 
Начало   Вакансии   Новости    Каталог продукции   Контакты   О нас   Фармаконадзор  
 
История "ФАРМСТАНДАРТ-БИОЛЕК"              Направление деятельности             Кадровая политика             Миссия             Акционерам
Начало:
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
18.01.2019
Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій
18.01.2019
Документ, що містить висновок щодо реалізації положень пункту 9 частини п'ятої статті 65-1 Закону України “Про акціонерні товариства” включно з оцінкою впливу оферти на інтереси товариства
27.12.2018
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
20.12.2018
ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ для всіх акціонерів - власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" (ідентифікаційний код 01973452) про придбання належних їм акцій (оферта)
19.12.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації - зміну складу посадових осіб емітента
10.12.2018
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
07.12.2018
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
07.12.2018
Повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" (ідентифікаційний код 01973452)
07.12.2018
Повідомлення про укладення договору з придбання пакета акцій ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" (ідентифікаційний код 01973452)
07.12.2018
Повідомлення про набуття значного пакета акцій публічного акціонерного товариства
16.11.2018
Повідомлення про відчуження значного пакета акцій публічного акціонерного товариства
16.11.2018
Інформація Товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства
03.05.2018
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК № 8 від 27.04.2018р
07.05.2018
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», ЩО ВІДБУЛИСЯ 27 КВІТНЯ 2018 РОКУ
03.05.2018
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Наглядова рада, Ревізійна комісія)
27.04.18
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
26.04.2018
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
17.04.2018
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
27.03.2018
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
23.03.2018
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2018 році
19.03.2018
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента. Ревізійна комісія
05.02.2018
Щодо інформації про акціонерів, які володіють 5% та більше відсотками статутного капіталу емітента
28.11.2017
Інформація Товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства
15.05.2017
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», ЩО ВІДБУЛИСЯ 28 КВІТНЯ 2017 РОКУ
04.05.2017
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК № 7 від 28.04.2017р
04.05.2017
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
04.05.2017
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
04.05.2017
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
28.04.2017
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
27.03.2017
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2017 році
21.03.2017
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік
25.04.2016
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
04.04.2016
Інформація Товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства
01.04.2016
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" №6 від 28.03.2016р
29.03.2016
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», ЩО ВІДБУЛИСЯ 28 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ
29.03.2016
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
29.03.2016
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
15.03.2016
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
15.03.2016
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2016 році.
15.02.2016
Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента
15.12.2015
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік
28.04.2015
Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ "ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК" №5 від 20.04.2015р.
22.04.2015
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», що відбулися 20 квітня 2015р.
21.04.2015
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Правління)
02.04.2015
Фінансова звітність згідно з МСФЗ разом зі Звітом незалежних аудиторів (Аудиторським висновком) за 2014 рік
31.03.2015
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2015 році.
02.03.2015
Список афілійованих осіб ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК
02.03.2015
Інформація Товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства
01.03.2015
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік.
24.04.2014
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», що відбулися 18 квітня 2014р.
23.04.2014
Річна інформація емітента за 2013 рік (додаток 44 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів)
23.04.2014
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (Правління) 2014
01.04.2014
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2014 році.
28.02.2014
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (правління).
28.10.2013
Повідомлення про зміну власників, яким належить 10 і більш відсотків голосуючих акцій
05.06.2013
Повідомлення про зміну власників, яким належить 10 і більш відсотків голосуючих акцій
29.05.2013
Повідомлення про зміну власників, яким належить 10 і більш відсотків голосуючих акцій
22.05.2013
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
25.04.2013
Річна інформація емітента за 2012 рік (додаток 43 до положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів)
25.04.2013
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», що відбулися 5 квітня 2013р.
09.04.2013
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента 05.04.2013р
08.04.2013
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2013 році.
26.02.2013
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
20.02.2013
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
13.02.2013
Повідомлення про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй
06.02.2013
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента (правління)
29.10.2012
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік.
26.04.2012
Повідомлення про підсумки голосування з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», відбулись 06.04.2012 року
09.04.2012
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
29.02.2012
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
05.01.2012
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
09.11.2011
Сообщение о возникновении особенной информации об эмитенте
20.10.2011
Повідомлення про проведення позачергових зборів акціонерів
11.08.2011
Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік
30.05.2011
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента - Правління
10.05.2011
Річна інформація емітента за 2010 рік (додаток 43 до положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів)
28.04.2011
Повідомлення про зміну складу посадових осіб емітента
30.03.2011