Skip to main content
Новини

Зміни до Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, затверджені наказом МОЗ України від 11.10.2019 № 2070

З 10.12.2019 набули чинності зміни до Переліку медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень, затверджені наказом МОЗ України від 11.10.2019 № 2070.

Оновлений Перелік медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень (далі – Перелік http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34153.html) враховує сучасні міжнародні рекомендації щодо проведення профілактичних щеплень під час різних клінічних станів осіб, які підлягають вакцинації згідно з національним Календарем профілактичних щеплень.

Зокрема, новою редакцією Переліку:

– введено поняття «застереження», або «вакцинація з пересторогою» – ситуації, за якої рішення щодо проведення щеплення приймається лікарем з урахуванням переваг та ризиків вакцинації у даному конкретному випадку;

– викладено тактику вакцинації осіб при різних клінічних станах, як то: гострі хвороби з підвищенням або без підвищення температури тіла; вагітність та годування груддю; злоякісні новоутворення; стан після трансплантації органів; передчасно народжені діти; особи з порушеннями згортання крові; особи з порушеннями обміну речовин;

– надані рекомендації щодо вакцинації осіб з можливою алергією до компонентів вакцин, що зазначені у їх складі – потенційних алергенів;

– додано рекомендації щодо вакцинації у разі проведення анестезії, хірургічного втручання, терапії антибактеріальними, антимікотичними, протипаразитарними, противірусними препаратами.

Загалом, новий документ суттєво обмежує перелік абсолютних протипоказань до щеплень та, водночас, надає більше можливостей лікарям для прийняття рішень стосовно необхідності/ доцільності проведення вакцинації у конкретній клінічній ситуації.

© 2024 БІОЛІК ФАРМА