Skip to main content
Система якості підприємства

БІОЛІК ФАРМА Є ВИРОБНИКОМ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ, ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ВИРОБІВ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ «IN-VITRO», ЗАСОБІВ ГІГІЄНІЧНОГО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ І ДІЄТИЧНИХ ДОБАВОК.

На сьогоднішній день компанію БІОЛІК ФАРМА сертифіковано за такими стандартами, як ISO 9001, ISO 13 485, що дозволяє гідно конкурувати з сучасними компаніями. З кожним роком ми вдосконалюємося і не поступаємося сучасним тенденціям як в забезпеченні належної якості, що випускається, так і в нових підходах до організації виробництва.

Результат нашої роботи – отриманий сертифікат GMР, нові оснащені приміщення, призначені для виробництва стерильної продукції, сучасне обладнання, персонал, навчений за всіма вимогами GMP, ISO 9001, ISO 13 485, сучасні лабораторії, нові препарати, які не мають аналогів, фармацевтична система якості , яка в повній мірі впроваджена і функціонує на підприємстві, впровадження вимог до безпеки харчових продуктів – системи НАССР, проведення зовнішніх аудитів компаній, які надають послуги.З кожним роком ми ставимо перед собою нові завдання – розширення, модернізація і окупність виробництва, отримання нових міжнародних сертифікатів, автоматизація виробництва, нових ринків збуту продукції, залучення нових постачальників і виробників сировини і матеріалів для випуску якісної продукції, залучення зовнішніх експертів для обміну досвідом та консалтингових послуг, регулярне зовнішнє і внутрішнє навчання співробітників, розробка нових методів контролю якості, розширення номенклатури продукції, що випускається, удосконалення діючої фармацевтичної системи якості.

ВИРОБНИЦТВО

БІОЛІК ФАРМА є ЄДИНИМ в Україні виробником таких препаратів, як: «Ектерицид®», «Іммуноголобулін антирабічний (кінський)», «Енкад-Біолік», «БІОЛІК Туберкулін ППД-Л», «Ліпін-Біолік®», «Ліолів -Біолік® »,« Ліпофлавон »,« Тропісетрон », а також вакцин і діагностичних препаратів.

Продукція БІОЛІК ФАРМА представлена на фармацевтичних ринках наступних країн: Азербайджан, Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Вірменія, Киргизстан, Грузія.

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

На БІОЛІК ФАРМА створена, впроваджена, функціонує і постійно вдосконалюється фармацевтична система якості (ФСК) згідно з чинними нормативними вимогами і відповідно до стандартів Належної виробничої практики (GMP). Система спрямована на забезпечення і постійне підтримання належного рівня якості продуктів і дотримання вимог поточних належних практик в наступних системах: забезпечення якості, логістика, виробництво, упаковка та маркування, приміщення та обладнання, контроль якості, розробка і дослідження, а також вдосконалення бізнес-процесів компанії.
Підприємство керується Політикою в сфері якості у взаємовідносинах з споживачами і постачальниками, підтримує всі заходи, спрямовані на реалізацію цієї політики.
Система якості сертифікована на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 13485.
Лабораторії відділу контролю якості атестовані Державною службою лікарських засобів МОЗ України на право проведення контролю якості та безпеки лікарських засобів.

НАШІ ЗАВДАННЯ

В області забезпечення якості БІОЛІК ФАРМА ставить перед собою наступні завдання:

  • Забезпечення відповідності процесів розробки, виробництва і дистрибуції продукції вимогам національних і міжнародних стандартів в області GxP, ISO 9001, ISO 13485, ISO 22000.
  • Постійна оцінка, вдосконалення і підвищення результативності фармацевтичної системи якості та системи управління безпекою продукції. Застосування до всіх процесів циклу PDCA Plan-Do-Check-Act (планування-здійснення-перевірка-дія)).
  • Планомірне здійснення реконструкції виробничих ділянок шляхом модернізації і технічного переоснащення відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів.
  • Ефективне управління ризиками на основі наукових знань і набутого досвіду з метою захисту кінцевого споживача.
  • Постійний моніторинг профілю безпеки, оцінка відповідності користь / ризик лікарських засобів, ефективне управління ризиками в системі фармаконагляду.
  • Постійне підвищення якості та безпеки продукції, що випускається.
  • Всебічне навчання персоналу і залучення співробітників підприємства в процеси управління якістю та безпекою на всіх етапах життєвого циклу продукції.
  • Задоволення запитів споживачів в повному обсязі.
  • Розширення номенклатури продукції, що випускається і освоєння нових ринків збуту.
   Налагодження партнерських відносин з постачальниками і споживачами на основі взаєморозуміння і співпраці.
  • Раціональне використання сировини і матеріалів шляхом зниження норм витрат і вдосконалення технологій.
© 2024 БІОЛІК ФАРМА