Публічна інформація

Особлива інформація

 • Особлива інформація емітента (структура власності)
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (зміна посадових осіб емітента)
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента про зміту типу товариства
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 • РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» №1/2019 від 18.04.2019 року
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
 • ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК”, ідентифікаційний код юридичної особи 01973452, місцезнаходження: 61070, Харківська обл., місто Харків, ПОМІРКИ
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 • Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

 • ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ для всіх акціонерів – власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК” (ідентифікаційний код 01973452) про придбання належних їм акцій (оферта)

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації – зміну складу посадових осіб емітента

 • Повідомлення про укладення договору з придбання пакета акцій ПАТ “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК” (ідентифікаційний код 01973452)
 • Повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПАТ “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК” (ідентифікаційний код 01973452)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 • Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
 • Повідомлення про відчуження значного пакета акцій публічного акціонерного товариства
 • Повідомлення про набуття значного пакета акцій публічного акціонерного товариства
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Наглядова рада, Ревізійна комісія)
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
 • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента. Ревізійна комісія

© 2021 АТ "БІОЛІК"