Публічна інформація

Документи

 • Примітки до ФЗ за МСФЗ за 2020 рік

 • ФЗ та Аудиторський звіт за 2020 рік

 • Фінансова звітність згідно з МСФЗ
 • Аудиторський висновок за 2019 рік
 • Суттєві події
 • Особлива інформація емітента (структура власності)
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (зміна посадових осіб емітента)
 • РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» №2/2019 від 28.11.2019 року
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента про зміту типу товариства
 • Повідомлення про виявлення недостовірної та розкриття виправленої інформації
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік (виправлена)
 • Перелік виправлень, які містяться у річному звіті емітента за 2018 рік
 • ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення недостовірної Інформації
 • Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік

 • Повідомлення про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»

 • Реєстр власників іменних цінних паперів
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 • РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» №1/2019 від 18.04.2019 року
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
 • Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2019 році
 • ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК”, ідентифікаційний код юридичної особи 01973452, місцезнаходження: 61070, Харківська обл., місто Харків, ПОМІРКИ
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 • Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

 • Календарний план розміщення інформації на 2019 рік
 • Документ, що містить висновок щодо реалізації положень пункту 9 частини п’ятої статті 65-1 Закону України “Про акціонерні товариства” включно з оцінкою впливу оферти на інтереси товариства

 • Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
 • ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ для всіх акціонерів – власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК” (ідентифікаційний код 01973452) про придбання належних їм акцій (оферта)

 • Повідомлення про виникнення особливої інформації – зміну складу посадових осіб емітента

 • Повідомлення про укладення договору з придбання пакета акцій ПАТ “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК” (ідентифікаційний код 01973452)
 • Повідомлення про набуття права власності на контрольний пакет акцій ПАТ “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК” (ідентифікаційний код 01973452)
 • Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
 • Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
 • Повідомлення про відчуження значного пакета акцій публічного акціонерного товариства
 • Повідомлення про набуття значного пакета акцій публічного акціонерного товариства
 • Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК № 8 від 27.04.2018р

 • ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», ЩО ВІДБУЛИСЯ 27 КВІТНЯ 2018 РОКУ

 • Інформація Товариства, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Наглядова рада, Ревізійна комісія)
 • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента (Правління)
 • Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів
 • Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2018 році
 • Повідомлення про винекнення особливої інформації емітента. Ревізійна комісія

 • ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ для всіх акціонерів – власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК” (ідентифікаційний код 01973452) про придбання належних їм акцій (оферта)
© 2021 АТ "БІОЛІК"