Публічна інформація

Оголошення

  • Суттєві події
  • Повідомлення про виявлення недостовірної та розкриття виправленої інформації
  • ПОВІДОМЛЕННЯ про виявлення недостовірної Інформації
  • ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА про придбання акцій в усіх власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК”, ідентифікаційний код юридичної особи 01973452, місцезнаходження: 61070, Харківська обл., місто Харків, ПОМІРКИ
  • Календарний план розміщення інформації на 2019 рік
  • Документ, що містить висновок щодо реалізації положень пункту 9 частини п’ятої статті 65-1 Закону України “Про акціонерні товариства” включно з оцінкою впливу оферти на інтереси товариства

  • Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
  • Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2018 році
  • ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ПРОПОЗИЦІЯ для всіх акціонерів – власників акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК” (ідентифікаційний код 01973452) про придбання належних їм акцій (оферта)
© 2021 АТ "БІОЛІК"