Протоколи загальних зборів акціонерів

  • РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК» №2/2019 від 28.11.2019 року
  • Повідомлення про підсумки реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК»

  • Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів у 2019 році
  • Протокол загальних зборів акціонерів ПАТ ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК № 8 від 27.04.2018р

  • ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», ЩО ВІДБУЛИСЯ 27 КВІТНЯ 2018 РОКУ

© 2021 АТ "БІОЛІК"